top of page

Sama dosha sama agnischa sama dhatu mala kriyaaha|

Prasanna atma indriya manaha swastha iti abhidheeyate ||                                                              

                                                              Sushruta Samhita 15,41

Definicija zdravlja u Ayurvedi: Stanje u kojem su doše u ekvilibriju,

probava adekvatna, a tkiva i otpadni produkti u normalnom stanju.

Naša osjetila i motorika, jednako kao i duša i um,

moraju biti u ravnoteži.

Kontakt:

Šenoina ulica 12
10 000 Zagreb, Croatia
T: +385976188788
​E: contact.sanyasi@gmail.com

Sanyasi Ayurveda, obrt za usluge

Žiro račun PBZ:

HR8823400091160540886

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) o Ayurvedi:

Vedska medicina smatra se jednim od najstarijih sustava medicine u svijetu.

Nastala je u Indiji između 2000 i 1000 godina p.n.e.

 

Tadašnji praktičari, primjenjujući opažanje, iskustvo i prirodne resurse, razvili su jedinstven sustav kojeg su nazvali Ayurveda – Znanost o životu.

Sanskrt: „Ayur“ (život) i „Veda“ (znanost).

Ayurveda je nastala iz Veda, drevnog indijskog znanja. Atarvaveda (1500 – 1000 godina p.n.e.) ili „četvrta Veda“ spominje mnoge medicinske biljke i koncepte Ayurvede.

Charaka Samhita i Sushruta Samhita originalni su ayurvedski tekstovi koji datiraju 1000 godina p.n.e.


Tretmani:
bottom of page